Co je a není e-kniha

Článek jsem napsal pro časopis Čtenář.

Dolů

 

 

 

Definic, co je to e-kniha (jinak též ebook, resp. elektronická kniha) je velké množství. Pohybují se mezi dvěma extrémními definicemi, z nichž první říká, že e-kniha je jakákoliv kniha, která není tištěná. Druhá krajní definice je velmi striktní a jako e-knihy označuje pouze knihy ve formátu EPUB. Mezi tím existuje spousta formátů, z nichž nejdiskutovanější je PDF, který někteří považují a jiní nepovažují za e-knihu. Jak je to tedy? Je formát PDF vhodný pro e-knihy a je e-knihou např. i soubor ve WORDu?

Formáty e-knih

Zajímavý seznam všech možných formátů najdete v článku: www.pooh.cz/IT/a.asp?a=2016017. Sledovat všechny tyto formáty mělo význam v počátcích. Různé firmy definovaly vlastní formáty, např. Microsoft vytvořil formát LIT. Skoro každý výrobce čteček se snažil vytvořit vlastní formát. Dnes upadlo mnoho formátů v zapomnění, protože jasně vyhrál formát EPUB.

Nejrozšířenější formát, který zná určitě každý, je formát PDF. Vznikl v roce 1993 a sloužil především k tomu, aby definitivní sazba vypadala stejně na všech zařízeních (počítačích a tiskárnách). Stal se velmi oblíbeným výstupním formátem, protože umožňoval bezproblémový přenos sazby ze studia do tiskárny, a plně tak nahradil tehdy rozšířený postcript.

Už tehdy se objevovaly snahy prodávat knihy, které nebyly vytištěné, ale pouze jako soubory. Vydavatel stejně musel vytvořit PDF pro tiskárnu, a pak se pokoušel tentýž soubor prodat čtenáři. Pro čtenáře to ovšem znamenalo velmi nepohodlné čtení z obrazovky počítače, resp. notebooku. Boom elektronických knih odstartovala firma Sony v roce 2004, když uvedla na trh první čtečku na bázi elektronického inkoustu (e-ink). Začali ji následovat další výrobci a v roce 2009 byly nejpoužívanější čtečky na světě Amazon Kindle. Čtení e-knih konečně začalo dávat smysl, protože čtenářský komfort je srovnatelný a možná i lepší než s papírovou knihou. Dnes se však e-inkové čtečky začínají pomalu vytrácet, protože čtenáři preferují tablety. Čtení sice není tak příjemné, ale tablety zato zvládají mnohem více funkcí, např. focení, video, hry, …

O bezvýznamnosti formátu PDF svědčí i fakt, že agentura ISBN pro ČR až do čevence r. 2010 elektronickým publikacím nepřidělovala ISBN, protože byly na knižním trhu pouze ve formátu PDF, a tudíž se nijak nerozšířily. Teprve až když se na trhu objevil formát EPUB a MOBI, začalo přidělování ISBN. Více v článku ISBN a online publikace.

Proč zvítězil formát EPUB?

Jednoduše proto, že vyšel z jazyka XHTML a využil kaskádové styly CSS. Tato technologie se osvědčila na internetu a je všeobecně známá. Celá struktura e-knihy je pak zabalená jako archiv ZIP. Definici zavedla ve verzi EPUB 2.0.1 v roce 2009 organizace IDPF (International Digital Publishing Forum). V současnosti je již definovaná verze EPUB 3.0.1, která rozšiřuje multimediální vlastnosti (zvuk, video, pevný layout, …). Tato verze však zatím není podporovaná žádnou významnou firmou, takže čeká až na využití v budoucnosti.

Všechna současná zařízení (čtečky, tablety, telefony, …) umí formát EPUB zobrazit. A pokud ne, pak zvládají EPUB snadno konvertovat. Firma Amazon, která používá vlastní formát MOBI, vyvinula program kindlegen, který nabízí zdarma na svém webu. A i když tento program nemáte a zkusíte do čtečky Kindle načíst EPUB, čtečka si ho sama zkonvertuje.

Struktura EPUB vychází ze zobrazovací technologie z internetu a přizpůsobí text automaticky aktuální velikosti displeje. Můžete zvětšovat i zmenšovat písmo nebo řádkování a text se vždy sám přeformátuje. Na velkých displejích se text zalomí na více sloupců, aby nebyl řádek příliš dlouhý. Naproti tomu lze číst e-knihu i v telefonu, protože text se opět sám přizpůsobí displeji. Složitější sazba sice nevypadá moc dobře, ale beletrii, tzn. hladkou sazbu, lze takto číst celkem pohodlně.

Toto PDF neumí. Můžete si ho načíst na displej, který zobrazí celou stránku. Když písmo nepřečtete, můžete si ho zvětšit, ale už neuvidíte celou stránku a někdy ani celý řádek. Pak vám nezbývá než textem neustále rolovat zleva doprava a nahoru dolů. Uživatelsky je to tak nepříjemné, že takové čtení ztrácí smysl.

Je tedy pro e-knihy formát PDF vhodný?

Je a není. Historicky první e-knihy vznikaly sice v tomto formátu, ale žádný boom nezaznamenaly. Poučený čtenář sáhne raději po EPUB a ten nepoučený se rychle poučí.

PDF vydávají za e-knihu ti výrobci, kteří neumí vytvořit EPUB. Tato PDF vznikají jako vedlejší produkt při sazbě papírové knihy.

Dnes lze snadno vyrobit PDF i ve WORDu. Napíšete text a klinete na ikonku „Převod do PDF“. Vyrobit EPUB je v dnešní době složitější, protože žádný jednoduchý nástroj není aktuálně na trhu.

S přimhouřením oka lze akceptovat formát tzv. „PDF pro čtečky“. Sází se na malý formát (typicky A6), použije se písmo o velikosti 12 bodů a nastaví se malé okraje. Když se pak takováto stránka objeví přes celý displej, je na většině zařízení (kromě telefonů) dobře čitelná.

Takže závěr zní: Formát PDF není vhodný pro e-knihy. Používejte formát EPUB. Máte-li čtečku nebo tablet Kindle, používejte formát MOBI.

Nevěřte nikomu,
kdo vám tvrdí, že vám dodává e-knihu
a přitom vám dává pouze PDF.

E-kniha nevznikne tím, že formát PDF prohlásíme za elektronickou knihu. Je to jako uvařit polévku z pytlíku a pak tvrdit, že je to „domácí polévka“.