Autorský zákon

Dolů

 

 

 

Zákon č. 121/2000 Sb., ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Tuto e-knihu (ebook) připravuji ke zveřejnění ZDARMA ve formátu EPUB a MOBI.