Výhody elektronických knih

Dolů

 

 

 

Elektronickými knihami myslím především ty ve formátu EPUBMOBI.

E-knihy mohou vypadat lépe než klasické

Dobrý typograf se pozná nejen podle toho jak pracuje s textem, ale hlavně jak pracuje s mezerou. Při klasické sazbě ovšem musí dělat mnoho kompromisů, protože vzdušná kniha s mnoha mezerami by byla pro tisk drahá. Toto omezení při sazbě e-knih padá a mezera hraje novou a velkou roli.

Barva

Další výhodou je možnost použít barvy. Tisknout v barvě je dražší, takže nakladatelé radši tisknou černobíle.

Interaktivita

Vlastnost, kterou papírová kniha vůbec nemá, je interaktivnost. E-kniha může odkazovat na jiné zdroje a čtenář se k nim přesune prostým kliknutím.

Errata

Lze snadno opravit chyby v již vydaném díle a vydat aktualizaci bez velkých nákladů.

Ukázka převodu klasické knihy do elektronické podoby

V následujících dvou ukázkách je sejmuta obrazovka pro porovnání nové sazby ve formátu EPUB (vlevo) a původního formátu PDF (vpravo).

Pro lepší čitelnost klikněte na obrázek.

Ukázka z knihy Velký český snář

K rozlišení významu je použita odřádkování navíc a barva.

Porovnání formátu PDF a EPUB

Ukázka z knihy Jména pro šťastný život

V této e-knize může být každé jméno na zvláštní stránce, což zvyšuje přehlednost, ale v papírové knize by to bylo drahé (hodně stránek navíc). Také jsem knihu „obarvil“, což přidalo na přehlednosti a atraktivnosti.

Porovnání formátu PDF a EPUB