Jak vydat knihu a/nebo ebook (e-knihu)

Dolů

 

 

 

Převod tištěné knihy

Máte-li již hotovou papírovou knihu, určitě máte i formát PDF. Protože to není plnohodnotná elektronická kniha (ebook), doporučuji vám vydat ji i ve formátu EPUBMOBI.

Vydání pouze e-knihy

Nabízí se i možnost, vydat pouze e-knihu. V tomto případě ušetříte za tisk a nemusíte přemýšlet jaký máte zvolit náklad. Na e-knize si otestujete zájem a papírovou knihu můžete vydat třeba v budoucnu.

Náležitosti elektronické knihy

K výrobě e-knihy potřebuji tyto náležitosti:

 1. Soubor PDF nebo tištěnou knihu pro vizuální kontrolu.
 2. Zdrojový text z InDesignu nebo WORDu, případně jiný dostupný formát.
  Uložte váš soubor z InDesignu příkazem „Sbalit“. Používáte-li verzi InDesign CS6 a vyšší, zaškrtněte ještě volbu „Vytvořit IDML“. Tímto příkazem se uloží do složky i všechny obrázky a fonty. Tuto složku zazipujte a pošlete mi ji.
 3. Obálka knihy
  Jestliže je součástí sazby v knize, tak si ji vyberu sám. Většinou se ale obálka vytváří zvlášť.
 4. Anotaci e-knihy
  Tato anotace není normálně vidět, ale je uvnitř souboru. Pracují s ní katalogizační programy, včetně Amazonu. Anotace by měla být v jednom odstavci a dlouhá 2 až 4 věty, maximálně 282 znaků včetně mezer. Reklamní hesla tam nedávejte.
 5. Kategorie knihy
  Beletrie, odborná literatura, cestopis, ...
  Můžete vybrat víc kategorií.
 6. Označení majitele autorských práv
 7. Odkaz na knihu na webu
  Máte-li podpůrnou stránku na webu, která propaguje vaši knihu, zadejte i adresu této stránky. Nebo můžete dát odkaz na stránky o sobě.
 8. ISBN
  Jestliže budete vydávat MOBI i EPUB (nebo ještě PDF), musí mít každý formát vlastní ISBN.
 9. Ukázka
  Je dobré vytvořit ukázku knihy a tu zadarmo šířit pro propagaci e-knihy. Papírovou knihu si čtenář rád prolistuje, takže by měl mít možnost nahlédnout i do e-knihy. V ukázce by měl být obsah a asi 5 až 20 % textu. Existují studie, které doporučují ukázat až 30 % textu. Tvrdí, že čím je ukázka delší, tím je pravděpodobnější, že čtenář knihu koupí. Chce si ji dočíst.
  Některé eshopy si vytváří ukázku samy.
  Standardně dělám úvod knihy, obsah a první kapitolu. Chcete-li zveřejnit něco jiného, tak mi napište co.